X
تبلیغات
عاشقانه

عاشقانه

دل شکسته


مــــرد رویاهامﮔـﻮشـِﺖُ ﺑـﻴـﺎﺭ :
ﺑﮕـــﺬﺍﺭ ﻫــــﺮﭼﻪ ﻣﻴﺨﻮﺍﻫـــﺪ ﺑﺸﻮﺩ
ﻫﺮ ﺍﺗﻔﺎﻗــــی ﻛﻪ ﻣﻴﺨــــﻮﺍﻫﺪ ، ﺑﻴﻔـــﺘﺪ ﺍﺻﻼ ﺩﻧﻴـــﺎ ﺑﻬﻢ ﺑﺮﻳــــﺰﺩ !
ﺗﺎ ﻭﻗﺘــــی ﻛﻪ ﺩﺳﺘﺎﻥ ﮔﺮﻣــــﺖ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﺳـــﺖ ﺩﺍﺭﻡ
ﻭ ﻫـــﺮﻡ ﻧﻔـــﺲ ﻫـــﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧــــﻪ ﺍﻡ ﻣﻴﺨــــﻮﺭﺩ
ﺧﻮﺷﺒﺨــــﺖ ﺗﺮﻳـــﻦ زﻥ ﺭﻭی ﺯﻣﻴﻨـــــﻢ

..................................................................................

یادم باشد...
امشب بعضی از آرزوهایم را دم در بگذارم تارفتگر ببرد!
بیچاره او!
مابقی را هم نقدا با خودم به گور می برم
نترس حتی آرزوی داشتنت راهم به کسی نمیدهم...

.............................................................................

خدایا...
برای داشتنش با قسمت می جنگم پس خط و نشان جهنمت را به رخم نکش که جهنم تراز

نبودنش را سراغ ندارم....

...........................................................................

متنفرم از خودم ...
که همیشه نگران کسی میشوم
که اگر بمیرم هم ...
به چهلمم نخواهد رسید...

......................................................................

ﺩﻟـــــﻢ ﻣـﯿﺨـــــﻮﺍﺳـــــﺖ ...
ﺍﻧﻘـــــــﺪﺭ ﺑـــﺮﺍﯾـــــﺖ ﮐـﺴــــــــﯽ ﺑـــــــــﺎﺷـــــﻢ،

ﮐــــﻪ ﺩﻧﺒـــــــﺎﻝ ﮐـــــــــﺲ ﺩﯾــﮕــــــــــﺮﯼ ﻧـﺒـــﺎﺷــــــﯽ ...

.............................................................................

دوستت دارم...
حتی اگر قرار باشد در حسرت یافتنت....
شبی بی چراغ...
تمام پس کوچه هارا زیر باران قدم بزنم.....

............................................................................



+ نوشته شده در سه شنبه 1392/11/29 ساعت 15:2 توسط دل شکسته |

دارم میام ببینمت با این لباس ارتشی

موهام تراشیده شدن ازم خجالت نکشی

روزای سختمون گذشت دو ساله این روزو میخوام

تو تک تک ثانیه هام بوی تو میده لحظه هام

چقدر شلوغه خونتون اون کیه می خنده باهات

چرا اسمت و میگه چه نسبتی داره باهات

اون کیه دست دادی باهاش حرف منو بهش نزن

چقدر عوض شدی گلم راستی چقدر میاید بهم

دو ساله هرچی شعر میگم رو پاکت سیگارمه

تور سفید رو سرت حکم طناب دارمه

الهی خوشبختت کنه اونکه رو بخت من نشست

اصلا مهم نیس واسه تو منو به زیر پاش شکست

چقدر عوض شدی گلم راستی چقدر میاید بهم......

................................................................................................

روزی می رسد که در خیال خود
جای خالی ام را حس کنی !

در دلت با بغض بگویی


کاش اینجا بود ...


اما من دیگر


به خوابت هم نمی آیم

+ نوشته شده در چهارشنبه 1392/10/25 ساعت 0:6 توسط دل شکسته |


رد پاهایم را پاک می کنم

به کسی نگویید

من روزی در این دنیا بودم...

خدایا

می شود استعـــــفا دهم!؟

کم آورده ام...!!!
...................................................................
لــبــخــنــد بـــزن…!
عـــکــاس مـــدام ایــن جــمـــلــه را تــکـــرار مـــی کــنـــد…
اصـــلا بــرایـــش مـــهـــم نــیـــســـت،
کـــه در وجـــودتــ…
حــتـــی یـــک بــهــانــه بــرای لــبــخــنـــد نــیـــســـتــــ…
.........................................................................

چندیست مرده ام
اما کسی باور نمی کند
این مردم تا به عزایم ننشینند
مرگم را باور نمی کنند

+ نوشته شده در شنبه 1392/10/14 ساعت 20:39 توسط دل شکسته |


آهــــای غـــریبـــه کنـــارش میشینـــی و فقــط بــا چنـــد ایـــه قــرآن محـــرمــش مــی شـــوی و مــن آشنــا بــا یکـــ دنیـــا عشــق و حســرتـــ بـــه او نــامحــرمــم آهای غریبه درسته با یه آیه قرآن محرم شدی و فکر میکنی از این به بعد از همه چیزش خبر داری ولی نمیدونی ک محرم رازش منم نمیدونی

+ نوشته شده در جمعه 1392/10/06 ساعت 22:49 توسط دل شکسته |


دیگر از این شهر میخواهم سفر کنم چمدانم را بسته ام اگر خدا بخواهد امروز میروم نشسته ام منتظر قطار اما نه در ایستگاه روی ریل قطار…

.................................................................................................................................

روزی با خود فکر میکردم اگر روزی او را نبینم شهر را به آتش میکشم اما امروز حاضر نیستم کبریتی روشن کنم که ببینم او کجاست

...................................................................................................

رفتی؟ به سلامت! من خدا نیستم که بگویم: “صد بار اگر توبه شکستی باز ای”! آنکه رفت، به حرمت آنچه با خود برد، حق برگشت ندارد… رفتنت مردانه نبود، لا اقل مرد باش و برنگرد…

........................................................................................

آدم هــا بـرای هــم سنگ تمــام مـی گذارنــد، امــا نـه وقتــی کــه در میانشــان هســتی، نــــــــه..، آنجــا کــه در میــان خـاک خوابیــدی، “سنـــگِ تمــام” را میگذارنـد و مــی رونــد….

................................................................................................

دوره ،دوره ی گرگهاست … مهربان که باشی ، می پندارند دشمنی! گرگ که باشی ، خیالشان راحت میشود از خودشانی!!! ما تاوان گرگ نبودنمان را می دهیم

..........................................................................

کتاب سرنوشت برای هر کسی چیزی نوشت نوبت به ما که رسید قلم افتاد… دیگر هیچ ننوشت! خط تیره گذاشت و گفت: تو باش اسیر سرنوشت…


+ نوشته شده در شنبه 1392/09/23 ساعت 22:25 توسط دل شکسته |

روی شیشه با قرمز نوشته بود:
" آی سی یو "
و من بیخودانه داشتم فكر میكردم " آی سی یو " یعنی
" می بینمت "
پرستار با وحشت گفت: بیمار از دست رفت
و من كبود شدم ......از دست می روم ...شوك می دهند
از تخت می جهد... جسم مرده ام
اما خط مانیتور مراقبت های ویژه همچنان صاف است...
هیچ كس نمی داند كه فقط تنفس مصنوعی كارساز است
آن هم از لبهای مكرر تو...
جسدم كه رفت !!روحم هنوز بیخودانه فكر می كند
" آی سی یو " یعنی " می بینمت...

+ نوشته شده در چهارشنبه 1392/09/06 ساعت 12:55 توسط دل شکسته |


ناراحت نامردی

                                       دنیا

                                 

                                    نباش دنیااگه مردبود

                                                               اسمش دخترونه نبود.....



+ نوشته شده در یکشنبه 1392/09/03 ساعت 21:31 توسط دل شکسته |


روزے مـے رسَـב

بـے تفـآوتـے هآیَـﭞ رآ

بـآ جآےِ פֿـآلـے امـ

حِـس ڪُنـے

و شآیـد בر בلـﭞ بـآ بُغض بگـویـے

【ڪآش اینجآ بـوב!】

آטּ وَقـﭞ اسـﭞ ڪہ مے فَهمـے

چِقـבر زوב בیـر مـے شَوב!!!

+ نوشته شده در یکشنبه 1392/08/26 ساعت 18:13 توسط دل شکسته |


چــِـہ روزگاریــہ

بــَـچـِـہ ڪــِـہ بــوבیــمــ

دُפֿتــَـر بـَـچـِـہ ها عاشـِـق عـَـروسـَـڪاے פֿـُـوشگـِـل بودَלּ

پــِـسـَـر بـَـچـِـہ ها عاشـِـق مـَـــرבاے قــَـوے

بــُـزُرگـــ ڪـِـہ شـُـدیمــ ...

دُפֿتــَـرا عـــاشق مـَـرבاے قــَوے شـُבלּ

پــِـسـَـرا عاشـِـق عــَـروسـَـڪـ

+ نوشته شده در یکشنبه 1392/08/26 ساعت 18:12 توسط دل شکسته |


یادته يه روزي بهم گفتي:هر وقت خواستي گريه کني برو زيرِ بارون که نکنه نامردي اشک هاتو ببينه و بهت بخنده گفتم: اگه بارون نيومد چي؟؟؟ گفتي: اگه چشم هاي قشنگ تو بباره آسمون گريه ش ميگيره گفتم: يه خواهش دارم ؛ وقتي آسمونِ چشام خواست بباره تنهام نزار گفتي: باشه... حالا امروز من دارم گريه ميکنم اما آسمون نمي باره و تو هم اون دور دورا ايستادي و داري بهم مي خندي

+ نوشته شده در شنبه 1392/08/18 ساعت 21:39 توسط دل شکسته |